Cần mua gà rừng số lượng lớn, một số cặp vịt uyên ương

buidinhtu

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Thanh xuan, hà nội
- Tel, Fax: 0916514468
- email:
================================

T&ocirc;i cần mua g&agrave; rừng với số lượng lớn, một số cặp vịt uy&ecirc;n ương. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; th&ocirc;ng tin với t&ocirc;i nh&eacute;; b&aacute;o gi&aacute; cho t&ocirc;i lu&ocirc;n nh&eacute;. T&ocirc;i ở h&agrave; nội.<br />
 

Top