cần mua gà ta ăn lúa

  • Thread starter tranminhtoan
  • Ngày gửi
T

tranminhtoan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Toàn
- Địa chỉ: Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinhh77992000@yahoo.com.vn
================================

<p>M&igrave;nh cần mua g&agrave; ta ăn l&uacute;a số lượng kh&ocirc;ng hạn chế...</p><p>M&igrave;nh c&oacute; mở điểm thu mua ở G&ograve; C&ocirc;ng T&acirc;y-Tiền Giang</p><p>Nếu ai c&oacute; nguồn g&agrave; ta tr&ecirc;n xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh qua sdt :0977932942 Gặp To&agrave;n.</p><p>Ah m&agrave; g&agrave; m&igrave;nh cần l&agrave; g&agrave; ăn l&uacute;a chứ kh&ocirc;ng phải g&agrave; ăn thức ăn nha,gi&aacute; cả m&igrave;nh sẽ thỏa thuận.</p><p>Rất vui được hợp t&aacute;c với c&aacute;c bạn.Ch&uacute;c c&aacute;c bạn năm mới vui vẽ mạnh khỏe l&agrave;m ăn thuận lợi,gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c,an khang thịnh vượng</p>
 
Back
Top