Cần mua giống cây bạch quả

  • Thread starter Đỗ Thị Tnanh Trúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đỗ Thị Tnanh Trúc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Thị Tnanh Trúc
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0918634864 ::: FaX
- email: thanhtruc_24@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i cần mua giống c&acirc;y bạch quả. Bạn n&agrave;o c&oacute; xin li&ecirc;n hệ Tr&uacute;c: 0918634864</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top