Cần mua giống dế để nuôi ( Bắt đầu nuôi lần đầu tiên)

  • Thread starter vantiep_pl
  • Ngày gửi
V

vantiep_pl

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Viên Văn Tiệp
- Địa chỉ: 68 Thanh Bình - Phi Liêng - Đam Rông - Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0922128955 - 0633689722
- email: vienvan_tiep@yahoo.com
================================

<font size="2">T&ocirc;i c&oacute; dự t&iacute;nh mở cơ sở nu&ocirc;i dế thương phẩm nhưng lại chưa hiểu r&otilde; lắm về kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; địa chỉ b&aacute;n giống dế. V&igrave; điều kiện ở xa n&ecirc;n t&ocirc;i muốn đơn vị n&agrave;o c&oacute; b&aacute;n t&agrave;i liệu hướng dẫn nu&ocirc;i v&agrave; b&aacute;n giống dế th&igrave; li&ecirc;n hệ theo th&ocirc;ng tin của t&ocirc;i ở tr&ecirc;n để t&ocirc;i đặt h&agrave;ng mua. Xin cảm ơn!<br /></font>
 
Back
Top