cần mua gỗ cao su đã qua xử lý (tẩm,sấy),

  • Thread starter anh DÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anh DÆ°Æ¡ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh Dương
- Địa chỉ: 12 Bình chiểu - Thủ đức - Tphcm
- Tel, Fax: 0919967068 ::: FaX
- email: yangyung2003@yahoo.com
================================

<p>CTY Gia Dương</p><p>c&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i có nhu c&acirc;̀u mua s&ocirc;́ lượng lớn g&ocirc;̃ cao su xẻ , vu&ocirc;ng theo quy cách đã qua t&acirc;̉m s&acirc;́y , ch&acirc;́t lượng đảm bảo cho xu&acirc;́t kh&acirc;̉u và gia c&ocirc;ng&nbsp;, c&acirc;̀n mua l&acirc;u dài với s&ocirc;́ lượng kh&ocirc;́i lượng&nbsp;lớn . </p><p>C&aacute; nh&acirc;n hoặc đơn vị n&agrave;o c&oacute; nguồn h&agrave;ng đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n xin để lại địa ch&iacute; li&ecirc;n lạc v&agrave; số điện thoại, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n lạc trực tiếp chúng t&ocirc;i sẽ xem hàng t&acirc;̣n nơi . xin cám ơn .</p><p>LH : 12 bình ch&ecirc;̉u - thủ đức - bình dươn </p><p>ĐT : 0919967068 (a Dương)</p><p>email : <a href="mailto:yangyung2003@yahoo.com">yangyung2003@yahoo.com</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top