Cần mua hàng thanh lý, tồn kho và mực nang,mực óng cắt khoanh, bạch tuộc

  • Thread starter thaiduong
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thai duong -huynh lê
- Địa chỉ: gì xoài
- Tel, Fax: 0908628100 ::: FaX
- email: thaiduong_hdl@yahoo.com.vn
================================

<p>Dương cần mua h&agrave;ng thanh l&yacute; ,h&agrave;ng tồn kho của c&aacute;c loai thủy hải sản đ&ocirc;ng lạnh</p><p>đ&ocirc;ng fthowi cần mua số lượng lớn bạch tuộc ,mực nang, mực &oacute;ng cắt khoanh</p><p>vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua mail hoac 0908628100 <br /></p>
 
Back
Top