CẦN MUA HÓA CHẤT LÀM TIÊU MỠ BONG BÓNG CÁ TRÁ

  • Thread starter Bùi Trung Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Trung Nam

Guest
#1
<p>DO TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH C&Ocirc;NG NH&Acirc;N T&Aacute;CH MỠ R&Ecirc;N BONG B&Oacute;NG C&Aacute; TRA, C&Ograve;N MỘT LƯỢNG MỠ NHỎ D&Iacute;NH LẠI TR&Ecirc;N SẢN PHẨM, ĐỂ&nbsp; L&Agrave;M TI&Ecirc;U ĐI LƯỢNG MỠ C&Ograve;N S&Oacute;T LẠI N&Agrave;Y T&Ocirc;I CẦN T&Igrave;M MUA MỘT LOẠI H&Oacute;A CHẤT N&Agrave;O Đ&Oacute; PH&Ugrave; HỢP M&Agrave; KH&Ocirc;NG L&Agrave;M ẢNH HƯỞNG TỚI BONG B&Oacute;NG. QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY N&Agrave;O C&Oacute; LOẠI H&Oacute;A CHẤT N&Agrave;Y XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI T&Ocirc;I THEO SỐ 0982 678 529 HOẶC 0919 704 788.</p><p>RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GI&Uacute;P ĐỠ V&Agrave; HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Trung Nam
- Địa chỉ: 449/99/8 Trường Chinh, P14, Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 0982 678 529 - Fax: 0919 704 788
- email: nam.cp79@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx