Cần mua khoai mỡ làm giống

  • Thread starter Atc_ Machinery
  • Ngày gửi
A

Atc_ Machinery

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Atc_ Machinery
- Địa chỉ: 495 QL 20 Đức Trọng Lâm Đồng
- Tel, Fax: ::: FaX 0938454435
- email: anhtrile@gmail.com
================================

<p>Trang trai ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua khoai mỡ để l&agrave;m giống số lượng khoảng 5 tấn , qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; m&aacute;ch gi&uacute;p .&nbsp;</p><p>&nbsp;C&aacute;m ơn nhiều .</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top