Cần Mua Kỳ Nhông giống.

  • Thread starter Ngọc Minh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngọc Minh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngọc Minh
- Địa chỉ: Tân Hiệp - Phú Giáo Bình Dương
- Tel, Fax: ::: 0985720909
- email: traimoscow09@yahoo.com
================================

Tôi cần mua kỳ nhông giống, nhưng không biết chỗ mua, ai biết và đang cung cấp giống chỉ tôi. thanhks
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận