CẦN MUA LÕI NGÔ SỐ LƯỢNG LỚN; ĐỘ ẨM 12%

  • Thread starter Trần PhÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Phương

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Phương
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0987571966
- email: steviavietnam@gmail.com
================================

<p>Cần mua lượng l&otilde;i ng&ocirc; sau khi t&aacute;ch hạt số lượng lớn phục vụ sơ chế h&agrave;ng xuất khẩu; gi&aacute; 400-500đ/kg; </p><p>&nbsp;Địa chỉ li&ecirc;n lạc: 0987571966; email: steviavietnam@gmail.com<br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top