Cần mua lươn giống và rùa giống....mua nhanh giá cao

  • Thread starter Pham van Quoc
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham van Quoc
- Địa chỉ: Nam DInh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: muasamonline24h@ygmail.com
================================

<p>T&ocirc;i mở trang trại nu&ocirc;i thuy sản, toi o nam định</p><p>T&ocirc;i c&acirc;n mua gi&ocirc;ng Lươn v&agrave; giống r&ugrave;a nước ngot, o khu vực miền bắc</p><p>C&aacute;c B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nguồn giống th&igrave; li&ecirc;n hệ voi em theo so m&aacute;y</p><p>Mr Quốc 093 268 8586 <br /></p>
 
Back
Top