CẦN MUA LƯƠN GIỐNG

  • Thread starter Mr.SÆ¡n
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Sơn
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Tel, Fax: ::: FaX 0905192741
- email: lehuuson@gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh ở Đ&agrave; Nẵng , cần mua lươn giống để nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp cho b&agrave; con ở Quảng Nam. Ai c&oacute; thể cung cấp xin li&ecirc;n hệ: Mr.Sơn 0905192731. email: lehuuson@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


netviettrung

Lữ khách
Liên lạc với anh không đc . SĐT em: 0935071437

Sao em liên hệ với anh Sơn hàoi không được vậy , em ở Quảng Nam đang tập tành làm nông dân chính hiệu, nên liên hệ với anh mua ít Lươn giống mà Đt không liên lạc đc hoài .
 

Le viet 3

Lữ khách
Liên lạc với anh không đc . SĐT em: 0935071437

Sao em liên hệ với anh Sơn hàoi không được vậy , em ở Quảng Nam đang tập tành làm nông dân chính hiệu, nên liên hệ với anh mua ít Lươn giống mà Đt không liên lạc đc hoài .
Bạn có mua được lươn chưa giúp minh với minh cũng ở quảng nam
 

Bài viết tương tựTop