Cần mua lươn giống

  • Thread starter Nguyên Văn Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyên Văn Bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyên Văn Bình
- Địa chỉ: Định Tường - Yên Định - Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0987981748
- Email: binhnga79@gmail.com
================================

Tôi cần mua lươn giống về nuôi, trại giống ở gần Thanh Hóa càng tốt
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top