can mua mang tre

  • Thread starter TRUONG THUY OANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRUONG THUY OANH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRUONG THUY OANH
- Địa chỉ: DONG NAI
- Tel, Fax: 0946 322 922
- Email: oanhan_81@yahoo.com.vn
================================

Oanh can mua giong tre cho nhieu mang vui long lien he voi Oanh qua dia chi :
DT : 0946 322 922
Email : oanhan_81@yahoo.com.vn
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top