Can Mua may Ap Trung gia cam

  • Thread starter 0978992009
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ca Nhan
- Địa chỉ: Vinh Phuc
- Tel, Fax: 0978992009
- email: fpt.tel@gmail.com
================================


Chao cac ban !
Toi hien dang song gan Ha Noi.Nhan thay nhu cau cua dia phuong ve phat trien chan nuoi.Dac biet la mot so loai gia cam.Toi du dinh dau tu thiet bi va nguon giong de cung cap con giong cho ba con.Vay ai co the cung cap hoac co thong tin ve dia chi ban loai may nay xin vui long tro giup.
Thong tin xin gui ve Email :fpt.tel@gmail.com
Chan thanh cam on !
 


Last edited by a moderator:
0

0978992009

Guest
Minh xin luu y la minh can may ap co cong xuat lon,it nhat la 500 trung ga/1 lan ap.Cac ban giup minh voi nhe.
:D
 

Bài viết tương tựTop