cần mua máy zanmar 2

  • Thread starter huỳnh tấn toàn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh tấn toàn
- Địa chỉ: cao lãnh,đồng tháp
- Tel, Fax: 0919028840 ::: FaX
- email:
================================

tôi cần mua 1 máy zanmar 2 đễ đật ghe.đt:0919028840 toàn
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top