Cần mua mít trái, mít non MIEN TAY số lượng lớn, ổn định..........