Cần mua một số giống rau.

toandaunho

Lữ khách
Tôi đang cần mua khoảng 10 loại giống rau, số lượng lớn. Ai có thể cung cấp thì cho tôi thông tin về giá cả với.:huh:
 
Top