CẦN MUA NGÔ SẮN SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter Cty CP GreenFeed Viet Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty CP GreenFeed Viet Nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CP GreenFeed Viet Nam
- Địa chỉ: Khu D - KCN - Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
- Tel, Fax: 03213967480 ::: FaX 03213967905
- email: thientruongxuan@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn cho g&agrave;, vịt, c&uacute;t, lợn, t&ocirc;m, c&aacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c vơi c&aacute;c nh&agrave; cung cấp Ng&ocirc;, Sắn trong cả nước: Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&quot;Mr XU&Acirc;N 0984 682 902&quot;</p><p>Email: <a href="mailto:thientruongxuan@gmail.com">thientruongxuan@gmail.com</a></p><p>Rất vui mừng được hợp t&aacute;c!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top