Can mua nguyen lieu che bien thuc an gia ca tra

  • Thread starter lê văn đảo
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê văn đảo
- Địa chỉ: xí nghiệp sông tiền
- Tel, Fax: 0939299639 ::: FaX 0673.891543
- email: vandaodagrimex@gmail.com
================================

<p>X&iacute; nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu d&ugrave;ng trong chế biến thức ăn c&aacute; tra như b&atilde; đậu n&agrave;nh, khoai m&igrave; l&aacute;t, bột c&aacute; biển, bột xương thịt, c&aacute;c loại thuốc th&uacute; y thủy sản như Methionie, L Lysine, Chất kết d&iacute;nh, chất chống mốc, chất hấp thu độc tố nấm mốc,...</p><p>Nếu qu&iacute; đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu b&aacute;n h&atilde;y li&ecirc;n hệ :</p><p>L&ecirc; văn Đảo, Ph&ograve;ng thu mua</p><p>ĐT: 0983299639</p><p>X&iacute; Nghiệp Thủy Sản S&ocirc;ng Tiền - Đồng Th&aacute;p.</p><p>Th&acirc;n ch&agrave;o.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với tất cả c&aacute;c bạn.</p><p>&nbsp;</p>
 


Bột cá biển bạn mua bao nhiêu đạm và các loại chỉ tiêu thế nào,mỗi tháng bạn lấy bao nhiêu tấn.nếu được
Rất mong được hợp tác với bạn.
Thân chào
 
Bên anh Đào có thu mua bột tôm, bột cá, võ cua, võ ghẹ cung cấp thức ăn chăn nuôi hay biết ai thì giới thiệu nha!
Chúc các bạn THÀNH CÔNG
Hãy liên hệ với chúng tôi khi quý vị có nhu cầu. Xin cảm ơn
 


Back
Top