Cần mua nhím giống khu vực phía bắc

  • Thread starter ĐỖ THƯỞNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ THƯỞNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ THƯỞNG
- Địa chỉ: Nam Trực - Nam Định
- Tel, Fax: 0973.252.314
- email: thuongdt189@gmail.com
================================

<p>&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua 4 đ&ocirc;i nh&iacute;m giống từ 2 đến 3 th&aacute;ng tuổi để nu&ocirc;i tại gia đ&igrave;nh, nh&agrave; t&ocirc;i ở Nam Định n&ecirc;n muốn mua ở những tỉnh th&agrave;nh gần Nam Định. Nếu b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu b&aacute;n xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ sau:</p><p>Sđt: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0973.252.314</p><p>E-mail:&nbsp; thuongdt189@gmail.com</p><p>Yahoo:&nbsp; nguoibanchantinh77 <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top