Cần mua nhím

voquivan

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Qui Nhon, Bình Định
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: voquivan@yahoo.com
================================

Anh Chị n&agrave;o c&oacute; nh&iacute;m c&aacute;i b&aacute;n xin vui l&ograve;ng cho gi&aacute; t&ocirc;i mua nh&eacute;, t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu khoảng 3-4 con,<br />
 
Top