CẦN MUA NÔNG SẢN: GỪNG, CÀ CHUA DẦM DẤM...

  • Thread starter Công ty TNHH SXCN Viet Delta
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH SXCN Viet Delta

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH SXCN Viet Delta
- Địa chỉ: 20/5 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Q. Bình Thạnh
- Tel, Fax: 0835114928 ::: FaX 0835114834
- email: thanhvietdelta@gmail.com
================================

<div><font size="2" face="Arial">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n! <br /> </font></div> <div><font size="2" face="Arial">T&ocirc;i&nbsp;l&agrave; Thanh, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty Viet D.E.L.T.A ở TpHCM. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ...</font></div> <div><font size="2" face="Arial">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cầm mua một mặt h&agrave;ng: gừng tươi, c&agrave; chua dầm dấm, dưa chuột dầm dấm, rong biển c&aacute;c loại, cơm dừa, tinh bột sắn, ng&ocirc;...</font> <br /></div> <div><font size="2" face="Arial">Rất mong được qu&yacute; c&ocirc;ng ty xem x&eacute;t&nbsp; v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian sớm nhất.</font></div> <div><font size="2" face="Arial">Mong sớm được hợp t&aacute;c.</font></div> <div><font size="2" face="Arial">Tr&acirc;n trọng cảm ơn! <br /> Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Miss Thanh: 0982330552 hoặc Email: <span /><a href="mailto:thanhvietdelta@gmail.com"><strong>thanhvietdelta@gmail.com</strong></a>&nbsp; <br /> </font></div> <br /><!--Session data-->
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top