Cần mua phân bón DAP

  • Thread starter Bui Thi Thoa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bui Thi Thoa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bui Thi Thoa
- Địa chỉ: Công ty TNHH SECOIN, 59 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tel, Fax: 04 3 9718899 ::: FaX 04 3 9718898
- email: secoinbio@secoin.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu cần mua ph&acirc;n b&oacute;n DAP để sử dụng. Đơn vị hay c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</p><p>B&ugrave;i Thị Thoa, Ph&ograve;ng Sinh học ứng dụng, Cty SECOIN; ĐT: 04 3 9718899, 0986 456 963.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top