Can mua que cay xuat khau

  • Thread starter Tuyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tuyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuyen
- Địa chỉ: Binh Duong
- Tel, Fax: 0977916877 FaX
- email: tuyen1405@yahoo.com
================================

<p>Xin chao tat ca cac thanh vien cua agriviet!</p><p>&nbsp;Toi co nguoi than song tai An Do, hien tai toi can mua so luong lon cay que de xuat qua An Do. Voi yeu cau nhu sau:</p><p>&nbsp;Vo cay que voi chieu dai: 30 - 35 cm, 60 - 70%, day: 1.8 mm</p><p>Lan dau mua 15 tan, 10 kg dong vao 01 thung carton. Neu gia ca phu hop, chat luong on dinh se mua dinh ky hang thang.</p><p>&nbsp;Quy doanh nghiep, ca nhan nao co the dap ung nhu cau tren, vui long lien he:</p><p>&nbsp;0977 916 877 gap Tuyen.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top