Cần mua rùa câm

  • Thread starter trungnam
  • Ngày gửi
T

trungnam

Guest
#1
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black">Cần mua r&ugrave;a c&acirc;m giống số lượng lớn.</span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;Cỡ r&ugrave;a: mới nở ~ 1 th&aacute;ng tuổi.</span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;ACE n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;0909.488.343 A.Nam</span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trungnam
- Địa chỉ: Cẩm Mỹ, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0909.488.343 ::: FaX
- email: trangtrai.dainam@gmail.com
 

Đối tácTop