Cần mua số lượng lớn đậu xanh, sắn lát, tinh bột sắn cho xuất khẩu

  • Thread starter cindyphung
  • Ngày gửi
C

cindyphung

Guest
#1
<p>CT TNHH MTV CHON NGUY&Ecirc;N cần mua số lượng lớn đậu xanh l&agrave;m gi&aacute;, sắn l&aacute;t, tinh bột sắn cho xuất khẩu. Đơn vị n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp số lượng lớn, thường xuy&ecirc;n, ch&acirc;t lượng h&agrave;ng h&oacute;a t&ocirc;t, gi&aacute; cả cạnh tranh xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Rất mong được sớm hợp t&aacute;c</p><p>Thanks&nbsp; <br /></p><p>Kim Phụng&nbsp;</p><p>ĐT: 0985601014</p><p>Email: phungswd@gmail.com <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tran Phụng
- Địa chỉ: 333/3/2B Lê Văn Sỹ
- Điện thoại: 0985601014 - Fax:
- email: phungswd@gmail.com
 

Đối tácTop