CẦN MUA THỎ THỊT

interne92

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Hiện nay m&igrave;nh cần nguồn thỏ thịt(sống nguy&ecirc;n con) khoảng 15-20kg 1 ng&agrave;y .Ai c&oacute; nhu cầu cung cấp xin li&ecirc;n hệ số điện thoại: 01202.747.711 ,thank....</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

#2
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Hiện nay mình cần nguồn thỏ thịt(sống nguyên con) khoảng 15-20kg 1 ngày .Ai có nhu cầu cung cấp xin liên hệ số điện thoại: 01202.747.711 ,thank....</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
Mình ở Đồng Nai có được không? 0938564282
 

binhbshd

Lữ khách
#3
Trại thỏ Quốc Cường

<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Hiện nay m&igrave;nh cần nguồn thỏ thịt(sống nguy&ecirc;n con) khoảng 15-20kg 1 ng&agrave;y .Ai c&oacute; nhu cầu cung cấp xin li&ecirc;n hệ số điện thoại: 01202.747.711 ,thank....</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>
Bạn ở khu vực miền trung thì liên hệ trại thỏ Quốc Cường nhé web: traithoquoccuong.mov.mn ĐT 01202.771.771
 
W

wolf-cub

Guest
#4
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Hiện nay m&igrave;nh cần nguồn thỏ thịt(sống nguy&ecirc;n con) khoảng 15-20kg 1 ng&agrave;y .Ai c&oacute; nhu cầu cung cấp xin li&ecirc;n hệ số điện thoại: 01202.747.711 ,thank....</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
Nếu ở mien Bắc bạn lien hệ tới công ty này nè: rabbit.hatico.com.vn
- SĐT: 0936.086.321
Bán rất nhiều loại thịt từ thỏ!