Cần mua thỏ thịt

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A. Hung
- Địa chỉ: Hoc Mon, HCM
- Tel, Fax: 01223532412 ::: FaX
- email: nthung04ck2@gmail.com
================================

<p>Hiện tại t&ocirc;i cần mua số lượng lớn thỏ thịt trọng lượng từ 2.5-3kg/ con, đ&atilde; l&agrave;m sẳn, l&agrave;m ăn uy t&iacute;n, l&acirc;u d&agrave;i.<br /></p><p>Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i:&nbsp; 0122.353.2412<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top