CẦN MUA THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH VỚI KHỐI LƯỢNG LỚN

  • Thread starter Nguyá»…n Thu Hường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thu Hường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thu Hường
- Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nôi
- Tel, Fax: 0985612551 ::: FaX
- email: hue.tranganh@gmail.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua một lượng h&agrave;ng thủy sản đ&ocirc;ng lạnh với khối lượng lớn bao gồm c&aacute;c loại c&aacute;(c&aacute; thu, c&aacute; basa cắt khoanh, basa filet, di&ecirc;u hồng, c&aacute; cơm, c&aacute; hồng, c&aacute; Bống, c&aacute; Trứng, c&aacute;&nbsp;Đổng cờ, c&aacute; Hồi v&agrave; một số lo&agrave;i c&aacute; kh&aacute;c)&nbsp;,mực,&nbsp;t&ocirc;m s&uacute; thịt tươi, t&ocirc;m s&uacute; thịt hấp c&aacute;c size. Vậy k&iacute;nh mời c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp tư nh&acirc;n, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&oacute;i tr&ecirc;n tham gia mua b&aacute;n. </p><p>Mọi chi tiết liện hệ Nguyễn Thị Hường: 0985612551</p><p>c&aacute;ch li&ecirc;n hệ tốt nhất qua mail:hue.tranganh@gmail.com</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top