Cần mua Tinh lợn giống, Tinh Bò giống chuẩn

  • Thread starter Nguyen Chi Thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Chi Thanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Chi Thanh
- Địa chỉ: Khu dân cư mới, trung thinh-thanh thuy-phu tho
- Tel, Fax: ::: FaX 02103 689289
- email: tabi.company@gmail.com
================================

Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua tinh lợn v&agrave; tinh b&ograve; chất lượng cao phục vụ cho việc kinh doanh ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh ph&uacute; thọ. C&aacute;c bạn l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp c&oacute; thể cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop