Cần mua tỏi + hành số lượng lớn

  • Thread starter Quỳnh Giao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

Quỳnh Giao

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quỳnh Giao
- Địa chỉ: 13/1 Gò Cẩm Đệm, P10 QTB
- Tel, Fax: 62654432 ::: FaX 62672618
- email: flora_lkh@lamkhaihoan.com
================================

<p>Cty TNHH DV TM L&acirc;m Khải Ho&agrave;n cần mua tỏi + h&agrave;nh tươi số lượng lớn (khoảng 5,000 mt mỗi loại)</p><p>1. Tỏi:</p><p>- Cỡ: 5-6cm</p><p>&nbsp;2. H&agrave;nh:</p><p>- Cỡ: &gt; 9,5 cm</p><p>&nbsp;Ai c&oacute; thể cung cấp xin vui l&ograve;ng lk với cty theo chi tiết tr&ecirc;n.<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top