Cần mua tro trấu và xơ dừa trồng cây tại Nhơn Trạch - Đồng Nai

  • Thread starter Cong ty PhÆ°Æ¡ng An Thịnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cong ty Phương An Thịnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty Phương An Thịnh
- Địa chỉ: xã Long Tân-Nhơn Trạch-Đồng Nai
- Tel, Fax: 093 44 77 489 ::: FaX
- email: lecongxoan@gmail.com
================================

xin ch&agrave;o c&aacute;c B&aacute;c! Hiện nay c&ocirc;ng ty em đang cần mua tro trấu đ&atilde; qua đốt l&ograve; để trồng c&acirc;y, cỏ s&acirc;n golf. Nếu B&aacute;c ở Đồng Nai hoặc c&aacute;c khu vực kh&aacute;c gần với Nhơn Trạch c&oacute; b&aacute;n xin h&atilde;y li&ecirc;n lạc với em theo số ĐT: 093 44 77 489 nh&eacute;! Em xin cảm ơn c&aacute;c b&aacute;c v&agrave; rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với c&aacute;c b&aacute;c!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top