CẦN MUA VỎ TÔM, VỎ CUA, VỎ SÒ XUẤT KHẨU SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter Trung Tâm Xuất Khẩu HX
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Tâm Xuất Khẩu HX
- Địa chỉ: 625/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh. TpHCM
- Tel, Fax: ::: FaX 083 5117829
- email: phongthumua_hxco@vnn.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn c&aacute;c loại vỏ t&ocirc;m, Bột vỏ T&ocirc;m, Bột C&aacute;, Vỏ Cua, Vỏ S&ograve; c&aacute;c loại phục vụ cho việc Xuất Khẩu . Gi&aacute; cả thỏa thuận.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; Cơ Quan n&agrave;o c&oacute; nhu cầu b&aacute;n xin vui l&ograve;ng liện hệ với Ch&uacute;ng t&ocirc;i, rất mong được hợp t&aacute;c với Qu&yacute; C&ocirc;ng ty.</p><p>&nbsp; &nbsp; Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Ms Duy&ecirc;n </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ: 01666 053 054</p><p>&nbsp; &nbsp; Đc: 625/3 XVNT, P26, Q. B&igrave;nh Thạnh, TpHCM <br /></p><p>&nbsp; &nbsp; Mail: phongthumua_hxco@vnn.vn</p><p>&nbsp; &nbsp; Tel: 083 511 7827</p><p>&nbsp; &nbsp; Fax: 083 511 7829&nbsp; <br /></p>
 
Back
Top