cần mua xoài cát hòa lộc giống

  • Thread starter Thomasdinhodim
  • Ngày gửi
T

Thomasdinhodim

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dangvandinh1
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0902666802 ::: FaX
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>xin ch&agrave;o</p><p>&nbsp;</p><p>hiện t&ocirc;i đang quan t&acirc;m muốn trồng thử giống xo&agrave;i c&aacute;t h&ograve;a lộc thế n&agrave;o. c&aacute;c b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; vườn ươm c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh để trao đổi nha.</p><p>dt: 0902666802</p><p>dangvandinh1@yahoo.com.vn</p><p>xin cam ơn <br /></p>
 

Đối tác


Top