Cần người đầu tư vốn vào trang trại

#1
Tôi có trang trại tổng hợp 46 ha, khu vực Đồng Tháp, gồm đất vườn, đất lúa và ao cá, mới huy hoạch thêm 3 ha đất trồng cỏ. Dự định đầu tư nuôi tôm, cá, bò, ... Đất thì có sẵn, chỉ thiếu vốn, cần người đầu tư góp vốn, chia theo vốn, không tính đất. Hình thức góp vốn, bàn bạc rồi làm, công khai thu chi, chia lợi nhuận minh bạch. Liên hệ: Phong 0985790107.
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx