Cần người đầu tư vốn vào trang trại

Tôi có trang trại tổng hợp 46 ha, khu vực Đồng Tháp, gồm đất vườn, đất lúa và ao cá, mới huy hoạch thêm 3 ha đất trồng cỏ. Dự định đầu tư nuôi tôm, cá, bò, ... Đất thì có sẵn, chỉ thiếu vốn, cần người đầu tư góp vốn, chia theo vốn, không tính đất. Hình thức góp vốn, bàn bạc rồi làm, công khai thu chi, chia lợi nhuận minh bạch. Liên hệ: Phong 0985790107.
 

phongphanptp

Lữ khách
Có bạn nào hợp tác không? Trồng nhãn tím, nuôi bò sinh sản và cá chạch lấu... có khả quan không mọi người?
 

Trangiatrang3979

Lữ khách
Tôi có trang trại tổng hợp 46 ha, khu vực Đồng Tháp, gồm đất vườn, đất lúa và ao cá, mới huy hoạch thêm 3 ha đất trồng cỏ. Dự định đầu tư nuôi tôm, cá, bò, ... Đất thì có sẵn, chỉ thiếu vốn, cần người đầu tư góp vốn, chia theo vốn, không tính đất. Hình thức góp vốn, bàn bạc rồi làm, công khai thu chi, chia lợi nhuận minh bạch. Liên hệ: Phong 0985790107.
46ha hay 4.6ha vậy ạ
 

Quảng cáo

Top