cần nguồn cung cấp các loài lan và cần người hợp tác kinh doanh cá cảnh.

  • Thread starter Mthanh_1953
  • Ngày gửi
M

Mthanh_1953

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH DV-TM Minh Thanh
- Địa chỉ: 170 Kinh Dương Vương, P13, Q6
- Tel, Fax: 08.38778815 ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: mthanh_1953@yahoo.com.vn
================================

<p><span class="\&quot;\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;Apple-tab-span\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\&quot;"> </span>C&ocirc;ng ty TNHH DV-TM Minh Thanh, đ/c : 170 Kinh Dương Vương (c&ocirc;ng vi&ecirc;n Ph&uacute; L&acirc;m), P13, Q6, TP. HCM, ĐT : 08.38778815, kinh doanh ng&agrave;nh nghề : hoa, c&acirc;y cảnh, c&aacute; cảnh, non bộ, ph&acirc;n b&oacute;n, c&oacute; mặt bằng rộng (1.700m2) cần :</p><p>&nbsp;<span class="\&quot;\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;Apple-tab-span\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\&quot;"> </span>1. Nguồn cung cấp c&aacute;c lo&agrave;i lan từ c&aacute;c nh&agrave; vườn ợ TP. HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</p><p>&nbsp;<span class="\&quot;\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;Apple-tab-span\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\&quot;"> </span>2. Cần người hợp t&aacute;c kinh doanh c&aacute; cảnh.</p><p>&nbsp;<span class="\&quot;\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;Apple-tab-span\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\&quot;"> </span>Những c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; vườn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số ĐT v&agrave; đ/c tr&ecirc;n hoặc số ĐT : 0903.776.738 (gặp Minh Thanh).</p><p>&nbsp;<span class="\&quot;\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;Apple-tab-span\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\&quot;"> </span></p>
 
Back
Top