CẦN NGUỒN CUNG CẤP GIA VỊ LỚN

  • Thread starter Vimknight
  • Ngày gửi
V

Vimknight

Guest
#1
C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG CẦN XU&Acirc;T RA NƯỚC NGO&Agrave;I 1 KHỐI LƯỢNG GIA VỊ LỚN. MONG MUỐN SỚM C&Oacute; ĐƯỢC SỰ HỢP T&Aacute;C ĐẦU TƯ L&Acirc;U D&Agrave;I<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ VŨ HỒNG NHẬT
- Địa chỉ: NGỌC KHÁNH - HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0934560980
- email: knightnhatle@gmail.com
 

Đối tácTop