Can nha cung cap nong san thuc pham

  • Thread starter Singapore trading Company
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

Singapore trading Company

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Singapore trading Company
- Địa chỉ: Singapore
- Tel, Fax: (+65)94675197
- email: thinn77@yahoo.com
================================

<p>Com dua say, san lat, bot san lat, hat dieu, caphe, thanh dua, gao trang hat trong/dai, gao nep. </p><p>Rat vui nhan duoc chao hang/chao gia cac don vi cung cap.&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top