Cần sang bầy heo rừng 120 con

  • Thread starter vietquang12
  • Ngày gửi
V

vietquang12

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Việt Quang
- Địa chỉ: Đà Lạt Lâm Đồng
- Tel, Fax: ::: FaX 0982009294
- email: hoang.vietquang@yahoo.com
================================

<p><font size="3"><strong>T&ocirc;i cần sang bầy heo rừng 120 con v&igrave; hiện nay kh&ocirc;ng c&oacute; người quản l&yacute;.</strong></font></p><p><font size="3"><strong>Li&ecirc;n hệ: 0982009294 <br /></strong></font></p>
 
Back
Top