CAN SANG TRAI HEO RUNG THAILAND - BINHDUONG

  • Thread starter HEO RUNG BINH AN - BINH DUONG
  • Ngày gửi
H

HEO RUNG BINH AN - BINH DUONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HEO RUNG BINH AN - BINH DUONG
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung, Bình An, Dĩ An, Bình Duơng
- Tel, Fax: 01668 496 468 gap A.Bửu ::: FaX
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<strong>TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></strong><strong>Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></strong><strong>ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>CẦN SANG T&Ograve;AN TRẠI HEO RỪNG LAI GIỐNG THUẦN CHỦNG THAILAND.<br /></strong><strong>Đ&Agrave;NHEO GỒM:<br /></strong><strong>- 5 N&Aacute;I SẢN XUẤT 40 _ 60 kg.<br /></strong><strong>- 1 ĐỰC GIỐNG ~ 60 kg.<br /></strong><strong>- Đ&Agrave;N LỨA 7 CON ~ 10 &ndash; 15 kg.<br /></strong><strong>- BẦY HEO CON GỒM 11 CON.<br /></strong><strong>* GIỐNG F1 - &nbsp;F2.<br /></strong><strong><em><u>GI&Aacute; THỎA THUẬN<br /></u></em></strong>
 
Back
Top