CẦN SANG TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THÁILAN - BÌNH DƯƠNG

  • Thread starter TRẠI HEO RỪNG BÃŒNH AN
  • Ngày gửi
T

TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: 01668 496 468 ::: FaX
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><span /><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></strong></a><span /><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></strong></a><span /><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>ĐT: (0650.) 3770427 Hoặc<br /></strong></a><span /><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></strong></a><p>Qu&yacute; cơ quan, Đo&agrave;n Thể, Tổ chức, C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu mua b&aacute;n hay mở rộng Trang Trại h&atilde;y li&ecirc;n hệ v&agrave; đến xem trực tiếp tại Trại chăn nu&ocirc;i B&igrave;nh An. Gi&aacute; ưu đ&atilde;i.</p>
 
Back
Top