CẦN SANG TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THÁILAN - BÌNH DƯƠNG

  • Thread starter HEO RUNG BINH AN - BÃŒNH DƯƠNG
  • Ngày gửi
H

HEO RUNG BINH AN - BÌNH DƯƠNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HEO RUNG BINH AN - BÌNH DƯƠNG
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: 01668 496 468 ::: FaX
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN</strong> </p><p>Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương. </p><p>ĐT: (0650.) 3770427 Hoặc ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu) </p><p>CẦN SANG TO&Agrave;N BỘ TRẠI HEO THUẦN CHỦNG THAILAND GỒM:</p><p>_ 5 N&Aacute;I SẢN XUẤT, 40 - 65 kg.</p><p>_ 7 CON LỨA,10- 15 kg.</p><p>_ 11 CON HEO CON</p><p>_ 1CON ĐỰC GIỐNG.</p><p>NOTE: <strong><em>gi&aacute; thỏa thuận.</em></strong></p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top