Cần sang trại heo rừng

  • Thread starter Hoàng Việt Quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Việt Quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Việt Quang
- Địa chỉ: Đà Lạt Lâm Đồng
- Tel, Fax: ::: FaX 0982009294
- email: hoang.vietquang@yahoo.com
================================

<p><font size="4">T&ocirc;i cần sang trại heo rừng đang trong thời k&igrave; sinh sản v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; người quản l&yacute;</font></p><p><img src="http://i358.photobucket.com/albums/oo26/shall_xYk/Hnhnh0079-1.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i358.photobucket.com/albums/oo26/shall_xYk/Hnhnh0104-1.jpg" border="0" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top