(Cần Thơ) Bán 2 con gà mái tre + 8 con gà tre lai Mỹ 50 giá rẻ

#1
V&agrave;o thẳng vấn đề:<br />Hiện đang cần b&aacute;n gấp 2 con g&agrave; m&aacute;i tre + 8 con g&agrave; tre lai mỹ 50 2 th&aacute;ng hơn (g&agrave; con mua l&uacute;c 1 th&aacute;ng của người ch&uacute;).<br />V&igrave; đang định chuyển sang nu&ocirc;i g&agrave; Tre Mỷ n&ecirc;n cần b&aacute;n hết.<br />Sau đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh của mấy em n&oacute;:<br /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(1).JPG" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(2).JPG" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(3).JPG" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(4).JPG" border="0" /><br />Gi&aacute; mổi em m&aacute;i (g&agrave; đang k&ecirc;u ổ lứa 3 4 hết nha): 250k (mua 2 em gi&aacute; 400k)<br />G&agrave; tre con lai Mỹ 50 2 th&aacute;ng hơn: 100k (mua 8 em gi&aacute; 600k)<br /><br />Nếu anh em n&agrave;o bắt hết nguy&ecirc;n bộ: 10 em (2 m&aacute;i + 8 con con) <strong>850k</strong> (bao chi ph&iacute; SHIP cho ae lu&ocirc;n),<br />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:<br />ĐT: <span class="skype_pnh_print_container_1362789084">0925 735 446</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_mark"> begin_of_the_skype_highlighting</span> <span class="skype_pnh_highlighting_active_common"><span class="skype_pnh_left_span"> </span><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -6057px 1px !important"> </span> </span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">0925 735 446</span></span><span class="skype_pnh_right_span"> </span></span> <span class="skype_pnh_mark">end_of_the_skype_highlighting</span></span> H. Mến 27t<br />ĐC: Cầu B&agrave; Bộ (v&agrave;o 2km), Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ<br />Yahoo: thietkecantho<br />Sky: hoangmen_pc<br />C&oacute; thể Ship l&ecirc;n Sgon (Q. 10).<br />Anh em n&agrave;o quan t&acirc;m vui long li&ecirc;n hệ trực tiếp, no SMS nha!<br />Anh em n&agrave;o gh&eacute; ngang cho m&igrave;nh xin chữ UP nha, m&igrave;nh sẽ trả lễ khi online.<br />Thanks ae đ&atilde; đọc tin.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hoàng Mến
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại: 0925735446 - Fax:
- email: thietkecantho@yahoo.com.vn