Cần Thơ-Bán Nhím Giống

Hoàng Dũ

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Hoàng Dũ
- Địa chỉ: 403/12-Hẻm Tổ 4-5-Lộ 91B-Phường An Khánh-Q.Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
- Tel, Fax: ::: FaX 0902.456.499
- email: hoangdu1980@ovi.com
================================

<p>Do dư nh&iacute;m đực cần b&aacute;n 02 nh&iacute;m đực mỗi con&nbsp;10kg.&nbsp;Gi&aacute; 7,5 triệu/con. Mua 02 con giảm 500 ngh&igrave;n c&ograve;n:14,5 triệu.</p><p>ACE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Anh Ch&iacute;nh (0909.995.668)</p><p>Ho&agrave;ng Dũ đăng b&aacute;n d&ugrave;m Anh bạn <img title="Cool" alt="Cool" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></p>
 

Top