Cần tiêu thụ số lượng lớn chuối (chuối xuất khẩu)

  • Thread starter Phạm Hải Thuận
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Hải Thuận

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Hải Thuận
- Địa chỉ: Đà Lạt-Lâm Đồng
- Tel, Fax: 098.2036278 (Mr.Toản) ::: FaX
- email: changtraivang9999@yahoo.com
================================

&nbsp;<font size="2">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khoảng 10.000 gốc chuối gi&agrave; l&ugrave;n ( loại chuối xuất khẩu) đang chuẩn bị thu hoạch trong T7,T8 n&agrave;y. Qu&yacute; vị, doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua với số lượng chuối như tr&ecirc;n xin li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số DT: 0982036278-Mr.Toản</font> <font size="2">hoặc Email: changtraivang9999@yahoo.com</font>, <font size="2">địa chỉ tại Đ&agrave; Lạt-L&acirc;m Đồng.</font><br />
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top