cần tìm các nhà phân phối thuốc thú y-thuỷ sản

  • Thread starter hieutruongsinh1983
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty Trường Sinh
- Địa chỉ: Chi nhánh miền Bắc
- Tel, Fax: 0983895248
- email: Email: hoanghieu1983@gmail.com
================================

Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối l&agrave;m đại l&yacute; cho c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i tại thị trường từ H&agrave; Tĩnh tới Quảng Ninh. T&ecirc;n tuổi thuốc ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được khẳng định tại thị trường t&ocirc;m v&agrave; c&aacute; (nước ngọt , nước mặn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc) .<br />
 
Back
Top