cần tìm các nhà phân phối thuốc thú y-thuỷ sản

  • Thread starter hieutruongsinh1983
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế trường sinh
- Địa chỉ: Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội
- Tel, Fax: 0983895248 ::: FaX 0593865295
- email: Email: hoanghieu1983@gmail.com
================================

Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m c&aacute;c đại l&yacute; v&agrave; c&ocirc;ng ty ph&acirc;n phối thuốc thủy sản từ quảng&nbsp; trị tới Quảng Ninh. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Hiếu, Trưởng Khu vực Miền Bắc. ĐT: 0983895248. EMAIL: hoanghieu1983@gmail.com<br />
 
Back
Top