Cần tìm đại lí và đối tác bán chân gà nhập khẩu từ Úc

mr.nguyenqui

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Quí
- Địa chỉ: 58/410 Phan Huy Ích P12 Q Gò Vấp
- Tel, Fax: 0974953476 ::: FaX 08 38202358
- email: mr.nguyenqui@gmail.com
================================

&nbsp;Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đại l&yacute; v&agrave; đối t&aacute;c ti&ecirc;u thụ ch&acirc;n g&agrave; nhập khẩu từ &Uacute;c. Rất mong sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c đối t&aacute;c.<br />
 


nhimvanganquy

Thành viên mới
chắc chắn là quá date ." Hiện tại công ty chúng tôi cần tìm đại lý và đối tác tiêu thụ chân gà nhập khẩu từ Úc". đọc topic này thay là lạ , việt nam thiếu chân gà sao mà phải nhập chân gà từ úc về nhỉ
 

hoclachinh

Nhanong.Com
chắc chắn là quá date ." Hiện tại công ty chúng tôi cần tìm đại lý và đối tác tiêu thụ chân gà nhập khẩu từ Úc". đọc topic này thay là lạ , việt nam thiếu chân gà sao mà phải nhập chân gà từ úc về nhỉ
Hành tiêu tỏi ớt ... kể cả muối còn nhập nữa huống chi chân gà.
 


Top